Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czytak - PLUS

Czytak - PLUS

OFERTA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie bierze udział w dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014”. Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowości wydawniczych, literatury polskiej i światowej, w systemie książki cyfrowej, nagranej i zinterpretowanej przez znakomitych lektorów i aktorów.

W ramach tego projektu biblioteka wypożycza nowoczesne urządzenie do odtwarzania książki cyfrowej – „Czytak PLUS”. Biblioteka dysponuje również zbiorem ok. 2000 tytułów książek cyfrowych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. W „Czytaku” znajduje się karta pamięci, na której cyfrowo zapisywane są książki. Urządzenie dostępne jest w wypożyczalni MBP w godzinach otwarcia biblioteki. Korzystanie z Czytaka Plus możliwe jest dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Larix im. H. Ruszczyca”.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Od 2007 roku członkowie stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.

Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie ww. projekcie pozwoli na promocję czytelnictwa w nowoczesnym standardzie cyfrowym wśród osób z dysfunkcjami wzroku, a w szerszym zakresie na wyrównanie szans osób niewidomych w dostępie do kultury.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie.

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

§ 1.

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

§ 2.

 1. Czytaka Plus wypożycza się na okres do 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowych książki mówionej dostępnych w Bibliotece.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3.

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
Data dodania: 2021-01-24 13:01:17
Data edycji: 2021-01-26 13:04:55
Ilość wyświetleń: 56

Licznik

5090 odwiedzin od początku roku

4109 wypożyczeń w tym roku

0 nowości w tym miesiącu

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Nowości książkowe

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook