Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.biblioteka.mlawa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Paulina Florczak, adres e-mail: biblioteka@biblioteka.mlawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 654 36 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie (ul. 3 Maja 5)

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się przystanek MKM.
Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

 

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od frontu budynku oraz wejście przeznaczone do ewakuacji. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki.

Dostępność parkingu
Ogólnodostępny parking  wzdłuż ul. 3 Maja, ul. Żeromskiego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.

Dostępność toalet
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze i I piętrze budynku. Toaleta  nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia
Brak windy.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia czytelnika do właściwego działu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Dojazd do siedziby Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie (ul. Graniczna 39)

 

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się przystanek MKM.
Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi.

 

Dostępność wejścia

Filia nr 1 mieści się budynku ZPO nr 2 w Mławie. Wejście do Filii nr 1 nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście  jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki.

Dostępność parkingu
Ze względu na lokalizację siedziby wokół budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet
Toaleta znajdująca się w bibliotece nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia czytelnika do pomieszczenia biblioteki,  istnieje możliwość przyjścia pracownika do drzwi wejściowych i obsługi czytelnika w dogodny dla niego sposób.

Data dodania: 2021-02-23 09:34:10
Data edycji: 2021-02-23 09:34:16
Ilość wyświetleń: 1397

Licznik

315940 odwiedzin od początku roku

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej